Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Föräldraråd

På Söraby skola finns ett föräldraråd som verkar för att minska avståndet mellan elev, skola och föräldrar. Vi arbetar med övergripande frågor och tar inte upp frågor som rör enskilda elever.

Rektor bjuder in till föräldraråd några gånger per termin. Inbjudan kommer till vårdnadshavare via mejl. Du som förälder kan vara med och påverka genom att delta på årsmötet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola