Föräldraråd

På Söraby skola finns ett föräldraråd som verkar för att minska avståndet mellan elev, skola och föräldrar. Vi arbetar med övergripande frågor och tar inte upp frågor som rör enskilda elever.

Rektor bjuder in till föräldraråd några gånger per termin. Inbjudan kommer till vårdnadshavare via mejl. Du som förälder kan vara med och påverka genom att delta på årsmötet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola