Om Söraby skola

Söraby skola är en låg- och mellanstadieskola med omkring 280 elever. Vi har vår verksamhet i nyrenoverade lokaler i samhället Rottne.

Skolan är organiserad i arbetslagen fritidshem, årskurserna F-3 och årskurserna 4-6. Kring varje årskurs finns en arbetsgrupp som består av tre pedagoger och elevstödjare. Varje arbetsgrupp får kontinuerlig coachning och handledning av skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av samordnare/kurator, lärarcoach, speciallärare och skolsköterska.

På raster har vi hjälp av rastfaddrar, pensionärer som på frivillig grund är till för att stödja våra elever under deras aktiviteter. Skolgården är stor med biblioteket centralt beläget. Söraby skola har tillgång till en stor sporthall samt en liten gympasal för fritidsbarnen. På Söraby skola jobbar vi för att våra elever ska trivas och lyckas i sitt skolarbete. Söraby skola är en skola att utvecklas positivt i.

Skolan ingår i Skolverkets utvecklingssatsning "Samverkan för bästa skola" för att vidareutveckla trygghet och studiero samt arbetssättet värdeskapande lärande för ökad måluppfyllelse. På skolan pågår även ett arbete med att implementera användandet av iPad och chromebook i undervisningen. Alla elever i årskurs 4-6 har tillgång till varsitt digitalt verktyg. I årskurs 1-3 har eleverna tillgång till iPad-plattor, där tre elever får dela på en gemensam iPad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Förskola och skola