Förändringar på Mottagningscenter Landningsbana Växjö

Förändringen innebär att undervisningen på landningsbanan fasas ut från 1 april 2019.

Mottagningscenter Landningsbana Växjö byter namn till Språk- och kompetenscenter. Enheten kommer fortsättningsvis ansvara för mottagning av nya nlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2019