Kompetensutveckling

På Språk- och kompetenscentrum samlas mycket kompetens runt mottagandet av nyanlända barn och elever. Vi anordnar nätverksträffar inom kommunen med erfarenhets- och kunskapsutbyte och tar emot studiebesök.

Studiebesök

Vi skräddarsyr ditt studiebesök efter önskemål. Vi möter både gymnasieklasser, vuxenutbildningar som en del i deras utbildning men också externa myndigheter och företag.

Vid externa studiebesök är kostnaden 5000kr/grupp inklusive fika.

Det vi erbjuder är bland annat:

  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • kunskap kring att ta emot nyanlända barn och familjer
  • nyanlända i Sverige som asylsökande eller inom etablering
  • interkulturell pedagogik vid möten mellan kulturer
  • studiehandledning, samarbete och organisation

För att boka ett studiebesök, kontakta kristina.hedenfalk@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2019
Förskola och skola