Grävarbeten vid Strandängsvägen

Under september kommer det att pågå grävarbeten vid Strandängsvägen i Tävelsås. Trafik kommer att ledas om via Skogsängsvägen och cykelväg.

I september börjar arbete med att anlägga nya markledningar för vatten och avlopp till kyrkan i Tävelsås. Arbetet innebär grävarbeten vid Strandängsvägen och det påverkar även trafik som tillfälligt kommer att ledas om via Skogsängsvägen och cykelväg. Vi vill uppmana er att följa skyltningen i området och att vara extra uppmärksamma i trafiken. Gående och cyklister kommer huvudsakligen att ledas om så att de inte behöver ut på stora vägen.

Mer information om grävarbetena finns i filen nedan, Information om VA-arbeten vid Strandängsvägen i Tävelsås.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2018