Information om lokalförändringar

20 april hade vi ett föräldramöte med berörda vårdnadshavare i kommande förskoleklass med anledning av den framtida lösningen för Tävelsås förskola och skola. Här delger vi samtliga vårdnadshavare på vår förskola och skola information om lägesbilden.

Kort bakgrund

För att på bästa sätt hantera framtidens behov gällande Tävelsås förskola och skola har utbildningsnämnden tittat på alternativa lösningar:

 • Eleverna i årskurs 3 skjutsas från Tävelsås till Vederslövs skola
 • En ny paviljong placeras bredvid förskolans lokaler
 • En omorganisation och ytterligare nyttjande av befintliga lokaler

Utbildningsförvaltningens förvaltningschef fick i uppdrag att utreda förslagen ovan och landa i vilket beslut som lämpar sig bäst. Den 18 februari 2022 togs beslutet att gå på det sista förslaget: en omorganisation och ytterligare nyttjande av befintliga lokaler.

Åtgärder

Följande åtgärder och lösningar har vi beslutat om för att få så bra och anpassade lokaler som möjligt:

 • Riva väggen för att skapa musiksal
 • Ljudisolera dörr mot personalrum
 • Sätta dit nya torkskåp i anslutning till fritidshemmet
 • Två nya grupprum i anslutning till klassrum
 • Planering pågår gällande gemensamt förskole –och skolbibliotek
 • Klädförvaring till skolan
 • Ventilation
 • Planering pågår gällande att möjliggöra för personalutrymmen på vinden

Personalens arbetsmiljö

Ytterst är det vi rektorer som beslutar om hur lokalerna ska nyttjas och vi har olika lagstiftning, riktlinjer och allmänna råd att ta hänsyn till när vi tittar på olika förslag och fattar beslut kring lösningar.

Vad händer nu?

Förändringar av lokalerna är beställd och vi ser fram emot ett fortsatt arbete med lärmiljöer och den pedagogiska utvecklingen av verksamheten.

Med vänliga hälsningar,

Mats Johansson, rektor Tävelsås skola
Sofie Andersson, rektor Tävelsås förskola

Kontakter

 • Tävelsås skola

  Expedition

  0470-79 66 06

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Stjärnviksvägen 4a, Tävelsås

  Postadress

  Växjö kommun

  Tävelsås skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

  Övrigt

Senast uppdaterad: 27 april 2022