Om Tävelsås skola

Tävelsås skola ligger vackert, bredvid både kyrkan och Tävelsåssjön, och från våra klassrum har vi en underbar utsikt över sjön. Skolgården består av stora grönytor på baksidan, en liten asfaltsplan och grusgård på framsidan. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 3, därefter bussas eleverna vidare till Vederslöv skola.

Skolan har musikprofil där alla elever i årskurs 2-3 får lära sig att spela ukulele. Ett par gånger per termin har vi även gemensamma temainriktade sångstunder där eleverna uppträder för varandra.

Under läsåret 2017/2018 lägger alla enheterna på skolan extra fokus på området teknik, både genom praktiskt och digitalt arbete. Vi jobbar även en del med enkel programmering.

Några gånger per läsår har alla elever i förskoleklass till och med årskurs 3 en temainriktad utedag. Temat för utedagarna detta läsår är teknik.

När eleverna säger hejdå till Tävelsås skola efter 3:an, gör de det som kreativa, trygga, ansvarsfulla individer med en positiv självbild, god samarbetsförmåga och med uppnådda kunskapsmål i alla ämnen. De lämnar skolan med bibehållen nyfikenhet och med en ”ryggsäck” fylld av naturupplevelser och härliga minnen från musik- och sångstunder med ukulelespel. De har mött vuxna som har höga förväntningar, gemensamma värderingar och ett tydligt förhållningssätt i mötet med varje barn. Genom ett gott samarbete med föräldrar har vi skapat en trygg grund för elevens fortsatta utveckling.

Kontakt

 • Tävelsås skola

  Expedition

  0470-79 66 06

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Stjärnviksvägen 4a, Tävelsås

  Postadress

  Växjö kommun

  Tävelsås skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Förskola och skola