Fritidshem

Tävelsås skola har en fritidshemsavdelning som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 3.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet, lär sig ta hänsyn och visa respekt. Därför jobbar vi aktivt med bemötande, kommunikation och förmågan att kunna samspela med andra. Under läsåret 2017/2018 lägger vi extra fokus på teknik, både genom att jobba praktiskt och digitalt.

Vi har en vacker utemiljö som vi utnyttjar under hela året.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola