Rastfaddrar

På flera av kommunens F-6 skolor finns det tillgång till polis- och rastfaddrar med syfte att vara en del i arbetet kring trygghet. Detta ger möjlighet till att öka barnens trivsel och att främja utbytet mellan generationer.

Rastfaddrar

Föreningen Rastfaddrar i Växjö kommun startades 2004, men upplöstes under våren 2015 efter beslut i styrelsen. Beslutet grundade sig i att rastfadderverksamheten fungerar väl och därför inte längre behöver vara organiserad som en förening. Rastfadderverksamheten fortsätter som tidigare med samordningsansvar från utbildningsförvaltningen och med ansvarig rektor på respektive skola.

Alla rastfaddrar erbjuds två utbildningsdagar per år. På varje skola med rastfaddrar finns det en ansvarig kontaktfadder som tillsammans med samordnare från utbildningsförvaltningen träffas vid två tillfällen under året för att planera verksamheten.

Syftet med rastfadderverksamheten är att medverka till generationsmöten och att bidra till fler vuxna i skolan.

Att blir rastfadder innebär ett frivilligt arbete där man, av sin egen tid, delar med sig av sina erfarenhet. Rastfaddern kan själv välja vilken skola man vill bli rastfadder på och vistas i skolan i första hand under rasterna. Nya rastfaddrar kontaktar skolans rektor eller utbildningsförvaltningens samordnare för rastfaddrar för mer information. Rastfaddrarna är försäkrade under tiden som de vistas på skolorna.

För att få delta i rastfadderverksamheten krävs alltid utdrag ur brottsregistret.

Polisfaddrar

Projektet "fadderverksamhet" grundades 2003 i samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetets polisutbildning med inriktning mot kommunens grundskolor. 

Fadderprojektet syftar till att skapa ett öppet klimat och visa på positiva förebilder för goda framtida relationer med lagens företrädare. Detta ger möjlighet till ett förebyggande arbete och bidrar till ökad förståelse när det gäller etik, moral, lag och rätt.

Att vara fadder bygger på frivillighet hos studenterna på polisutbildningen. Polisstudenterna fördelas på de olika partnerområdena med hjälp av polisförbundets fadderutskott och samordnaren från utbildningsförvaltningen. I samråd med kontaktpersonen i varje område planeras vilka skolor som ska besökas och i vilken omfattning.

Kontakter

 • Teleborg centrum

  Expedition

  0470-419 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Smedsvängen 72, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun Teleborg centrum Box 1222, 351 12 Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2021
Förskola och skola