International Baccalaureate, IB

Läs en utbildning med internationell inriktning på en högstadieskola i Växjö kommun.

International Baccalaureate, IB, är en internationell utbildning som finns över hela världen och sedan våren 2014 även i Växjö då Teleborg Centrum antogs som IB-kandidatskola. Sedan vårterminen 2017 är TC även en auktoriserad IB World School.

IB-skolorna delar ett globalt engagemang och brinner för utbildning med hög kvalitet som syftar till att låta eleverna göra kopplingar mellan studierna och samhället. Intresset för IB-utbildningen på TC har varit stort och vi har nu IB-klasser från årskurs 7 till årskurs 9. Det innebär att vi erbjuder MYP – Middle Years Programme – från MYP 2 till MYP 4.

IB understryker intellektuell utmaning och ger ett ramverk för inlärning som uppmuntrar studenterna att bli kreativa, kritiska och reflekterande tänkare.

Vår filosofi

Vi strävar efter att utveckla undersökande, utforskande och kommunikativa ungdomar. På IB ska eleverna bli medvetna om sin egen kunskapsutveckling och utveckla sin förmåga att arbeta med problemlösning i olika former och på olika sätt. En viktig del av IB:s pedagogik är att ge ungdomarna insikt och förståelse för omvärlden både lokalt och globalt.

Både teoretiska och praktiska ämnen samverkar till att utveckla elevernas kreativitet och personliga utveckling. Vårt mål är att ungdomarna ska bli aktiva, engagerade och ständigt nyfikna på att lära sig.

Varför ska du välja IB på TC?

 • Du får en ökad förståelse för din omvärld lokalt och globalt
 • Du får arbeta problembaserat och ämnesövergripande
 • Du får en utbildning som utvecklar din förmåga att kommunicera både på engelska och svenska
 • Du får en bra grundläggande internationell utbildning om du längre fram vill studera utomlands
 • Du är väl förberedd för att till exempel studera vidare på IB:s Diplomaprogram på gymnasiet

Söka till IB

I årskurs 6 gör man skolval till årskurs 7 och då har man möjlighet att söka til IB på TC. Skolvalet för elever i Växjö kommun brukar ske från mitten av januari till mitten av februari. Mer information om skolvalet kommer att finnas på www.vaxjo.se/skolval. För elever utanför Växjö kommun - ta kontakt Teleborg Centrums rektor. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakta Teleborg Centrum.

Kontakt

 • Teleborg centrum

  Expedition

  0470-419 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Smedsvängen 72, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Teleborg centrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Förskola och skola