Förlängt beslut om distansundervisning till 12 maj för årskurs 8 och 9

På grund av en utökad smittspridning i årkurs 8 och 9 och utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Kronoberg har årskurs 8 och 9 övergått i distansundervisning. Beslutet är nu förlängt till och med 12 maj 2021.

På grund av en utökad smittspridning i årkurs 8 och 9 och utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer årskurs 8 och 9 på Teleborg Centrumskolan fortsatt ha distansundervisning till och med den 12 maj 2021.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån.

Årskurs 7 fortsätter med närundervisning på skolan som vanligt, då vi inte har en omfattande smittspridning i årskurs 7.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin Chromebook från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta respektive handledare, så ser vi över en lösning för just er.

Om elev behöver hämta något skolmaterial på skolan för att delta i undervisningen kontaktas handledaren i klassen.

Vad gäller kring mat?

Under distansundervisningen kommer elever kunna beställa och hämta ut kylda/frysta matlådor. Det kommer finnas avhämtningsplatser vid Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum i Växjö samt i Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult och Rottne.

Beställning av matlådor sker via denna länk Länk till annan webbplats. som också kommer att läggas upp på skolans hemsida. I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Det är möjligt att hämta upp fem portioner vid samma tillfälle. Exakta platser och utlämningstider hittar ni också i länken ovan.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta handledaren i klassen som förmedlar vidare kontakter.

Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive handledare.

Fritidsgården

Fritidsgården på Teleborg Centrumskolan kommer vara öppen på dagtid för åk 7 under perioden den 10 maj till den 12 maj, men vara stängd på kvällstid.

Nu hjälps vi åt…


Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att

 • eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans.

Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni

 • håller era barn hemma under denna period
 • uppmanar barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt och avstå gärna från fritidsaktiviteter.

Vid sjukdom ber vi er

 • rapportera in detta till skolan och
 • att kontakt tas med hälso- och sjukvården för testning vid infektionssymtom.

Om elev får positivt svar på PCR-test för covid-19 ber vi er

Distansundervisningen planeras att avslutas efter Kristi Himmelsfärdshelgen.

Det är aktuellt smittläge för elever och personal som avgör om eleverna kan återgå till närundervisning måndagen den 17 maj.
Därför ber vi er att höra av er via mejl till skolsköterskan vid insjuknande under Kristi himmelsfärdshelgen.

Besked om fortsatt distansundervisning eller återgång till närundervisning kommer att lämnas via mail söndagen den 16 maj 2021.


Om ni önskar mer information hänvisar vi er till handledarna eller skolledningen.

Skolledning & Elevhälsa på TC

Mathias Ahrn rektor 0470 – 419 30
Cecilia Widqvist rektor 0470 – 419 31
Marie Karlsson bitr rektor 0470 - 419 34
Susanne Karlsson skolsköterska 0470 – 419 37

Kontakter

 • Teleborg centrum

  Expedition

  0470-419 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Smedsvängen 72, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Teleborg centrum

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 6 maj 2021