Teleborg centrum

Teleborg Centrum, TC, rymmer flera olika skolverksamheter. Här finns grundskola för årskurs 7 till 9, en grundsärskola, förberedelsegrupper för ungdomar som nyligen kommit till Sverige samt vår internationella IB-utbildning. Det finns det bra valmöjligheter när det gäller språkval och elevens val erbjuder fördjupning och förstärkning inom flera av skolans ämnen. Inom elevens val finns också våra profilval i musik & bild.