Elever på IB – elevröster

Hur är det att gå på IB - vad tycker eleverna själva? Vad fick elever att välja IB? Här kan du läsa vad några av eleverna på IB själva har att berätta.

Elev på IB, i skolblblioteket

Mirab Nawafi, elev i årskurs 8 på IB

Mirab Nawaf går i årskurs 8 på IB på TC. Så här svarar Nawaf på några frågor om hur hon tycker att det är på IB:

 • Vad gilllar du mest med IB?
  – Jag gillar att vi får prata olika språk. När vi gör reflektioner får vi ju berätta och säga våra åsikter om hur vi tycker att det har gått.
 • Vad har varit roligast så här långt?
  – Jag tycker om när vi har showcase och "Togetherness evening" – då samlas ju alla och föräldrarna får veta vad vi har gjort under terminen.

Mirab avslutar: Man får lära sig mycket. Om du går på IB blir det mycket lättare i framtiden.

Fatima Gadajeva, elev i årskurs 8 på IB

 • Hur fick du höra talas om IB?
  – Jag fick information i posten om att börja IB. Mina bröder skulle börja IB på gymnasiet och berättade för mig vad IB är och vad som var annorlunda.
 • Varför valde du IB?
  – Jag ville utveckla mina förmågor och för att jag ville kunna tala engelska med flyt.
 • Vad känner du att du har lärt dig eller utvecklat mest här på IB?
  – Jag har lärt mig att skriva reflektioner med en bra struktur och speciellt att skriva på engelska. Jag har lärt mig att stå inför klassen och prata på både engelska och svenska. Vårterminen 2018 gjorde jag en teater framför en massa folk i aulan. Med hjälp av förmågorna jag har lärt mig lyckades jag göra den utan några problem!

Fler elevröster

På frågan om varför du valde IB, svarar en elev: "Jag ville ha en ny utmaning som var svårare än den vanliga skolan och för att jag vill jobba utomlands när jag blir äldre."

En annan elev svarar på frågan om vad det roligaste har varit hittills: "Vi har väldigt mycket grupparbeten vilket gör att man kommer nära alla i klassen och man blir kompisar med alla. IB gör att man kommer närmre varandra och får en bättre gemenskap."

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola