Fritidshem

Tolg skola har en fritidshemsavdelning för elever från förskoleklass och uppåt.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. Vi arbetar för att vidareutveckla trygghet och studiero och arbetssättet värdeskapande lärande för ökad måluppfyllelse.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Relaterade länkar

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 mars 2022