Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan är en mångkulturell skola som ligger centralt i Växjö. Vi tar varje år emot ett antal nyanlända elever och cirka 40% av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Vi är stolta över mångfalden på skolan och arbetar dagligen för en inkluderande skola där alla individer blir sedda för den de är.