Föräldramöte inför förskoleklass 2019

Välkomna till Ulriksbergskolan på föräldramöte inför förskoleklass höstterminen 2019.

Läsåret 2019/2020 börjar ditt/ert barn på Ulriksbergskolan i förskoleklass!

På föräldrarmötet kommer lärarna som ska undervisa i förskoleklass ( Lena, Bernhard Widroth, Marie Lindstedt, Teresa Letelier, Susanne Bordin) att vara med, samt rektor Camilla Lauring, biträdande rektor Thomas Högstedt och pedagoger från fritids.

Tid: måndag 13 maj klockan 18.00

Rektor finns tillgänglig för frågor från klockan 17.00, då bjuder vi också på fika.

Plats: förskoleklassens klassrum längst bort i korridoren, ingång via skolgården.

Vid detta tillfälle stannar barnen hemma, inskolning kommer att ske under våren.

Välkomna

Camilla Lauring

Rektor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2019