Om Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan är en F‒5-skola med cirka 290 elever.

Ulriksbergskolan är en mångkulturell skola som ligger centralt i Växjö. Vi tar varje år emot ett antal nyanlända elever och cirka 40% av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Vi är stolta över mångfalden på skolan och arbetar dagligen för en inkluderande skola där alla individer blir sedda för den de är. På Ulriksbergskolan har alla elever på mellanstadiet tillgång till en dator och vi arbetar med att utveckla undervisningen bland annat med hjälp av de möjligheter som finns med dator i undervisningen.

Förutom lärare, förskollärare och fritidspedagoger arbetar på skolan också flera elevassistenter, studiehandledare på modersmål, modersmålslärare, skolbibliotekarie, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, administratör, vaktmästare och skolledning.

Ulriksbergskolan vision är att utbilda våra elever till att vara: “Idérika kunskapssökare som känner ansvar för allas lärande och miljö”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Förskola och skola