Bibliotek

Vår skolbibliotekarie Madeleine Andersson är stationerad på Ingelstad skola och besöker Uråsa skola en gång i månaden.

Bibliotekarien träffar eleverna för högläsning, boksamtal och diskussioner om källkritik med mera. Alla elever får möjlighet att låna böcker på sin nivå då Madeleine kontinuerligt fyller på och byter ut böcker och samtalar med eleverna när de lånar.

Kontakter

Senast uppdaterad: 8 november 2021