Om Uråsa skola

Uråsa skola är en F–3-skola med cirka 40 elever, som ligger cirka 25 kilometer från Växjö. Skolan ligger i Uråsa by, belägen på en höjd omgiven av jordbrukslandskap, lövskog och barrskog.

På skolan arbetar man nära varandra. Vissa klasser är åldersblandade medan andra är åldershomogena. Årskurs 3 har idrott och slöjd på Ingelstad skola. Från årskurs 4 går eleverna från Uråsa på Ingelstad skola.

Kontakt

 • Uråsa skola

  Expedition

  0470-79 68 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Uråsa Kyrkby, Uråsa

  Postadress

  Växjö kommun

  Uråsa skola

  Box 122, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Förskola och skola