Fritidshem

Hos oss på Åby fritidshem får eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen genom ett lekfullt lärande. Vi har en avdelning med omkring 40 elever men delar ofta upp oss i grupper för att genomföra olika aktiviteter.

Vi brinner för vårt stora projekt musikhjälpen där vi arbetar med olika insamlingsteman som är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten under höstterminen. Numera har vi också fått hela skolan engagerad.

För att få kunskap om demokratins principer genomför vi fritidsråd med regelbundna mellanrum. Eleverna träna sig på att arbeta i demokratiska former och få själva vara med och hålla i mötena och genomföra egna aktiviteter.

Utbildningen på fritidshemmet handlar också om att utveckla, för vår tid högaktuella, förmågor. Det är med stor glädje och nyfikenhet vi ge oss in IT-världen och programmering. Lek utomhus och naturupplevelser händer hela tiden, eftersom vi har ängar och skog precis utanför dörren.

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 mars 2022