Föräldraförening

På Åryd skola har vi ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från varje klass. Föräldrarådet träffar rektorn tre till fyra gånger varje läsår.

Under dessa möten informerar rektor om aktuella saker och lyssnar in föräldrarepresentanternas tankar och synpunkter. Representanterna har också möjlighet att ta med sig frågor och funderingar från respektive klass.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola