Föräldraförening

På Åryd skola har vi ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från varje klass. Föräldrarådet träffar rektorn 3-4 gånger varje läsår.

Under dessa möten informerar rektor om aktuella saker och lyssnar in föräldrarepresentanternas tankar och synpunkter. Representanterna har också möjlighet att ta med sig frågor och funderingar från respektive klass.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola