Fritidshem

Åryds skola har två fritidshemsavdelningar, Solkatten och Dagsländan. Solkatten tar emot elever från förskoleklass till årskurs 1 och Dagsländan tar emot elever från årskurs 2 och uppåt.

På fritids bygger verksamheten på kreativitet, engagemang, ansvar, medbestämmande och social träning. Vi vill att barnen ska känna trygghet med de vuxna och sina vänner och att de ska våga pröva på olika saker och utvecklas som individer. Aktiviteterna på fritids ska stimulera den kreativa sidan hos barnen.

Mycket av verksamheten utgår från samarbete, ansvar och engagemang, då barnen uppmanas till att göra aktiviteter tillsammans med och för kompisarna. Varje dag ska det finnas tid för den fria leken där barnen bland annat tränar den sociala förmågan och hur man gör för att vara en bra kamrat. I den fria leken stärks och prövas den kunskap de fått i skolan. Frivilligheten prioriteras för att barnen ska ha så stor kontroll över sin dag som möjligt.

Kontakter

Senast uppdaterad: 9 november 2021