Bibliotek

Skolbibliotekariens roll är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse, utveckla sitt kritiska tänkande och sin informationskompetens. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans pedagoger.

Öjaby skolas bibliotekarie heter Emelie Holmström. Hon arbetar på skolan måndag till onsdag varje vecka, samt varannan torsdag. Du får gärna kontakta vår bibliotekarie om du har några frågor.

Kontakter

Senast uppdaterad: 9 november 2021