Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Bibliotek

Skolbibliotekariens roll är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse, utveckla sitt kritiska tänkande och sin informationskompetens. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans pedagoger.

Öjaby skolas bibliotekarie heter Emelie Holmström. Hon arbetar på skolan måndag till onsdag varje vecka, samt varannan torsdag. Du får gärna kontakta vår bibliotekarie om du har några frågor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola