Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Välkommen till informationsmöte om Öjaby skola

Den 19 januari klockan 17.30 är du välkommen till digitalt informationsmöte om Öjaby skola.

Vi kommer informera om skolan, förskoleklassen och fritidshemmets verksamhet. Lärare i förskoleklass och på fritids är med samt skolsköterska och rektor.

Delta på informationsmötet via Teams. Länk till annan webbplats.

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 januari 2021