Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning för årskurs 6 på Öjaby skola

På grund av en utökad smittspridning i årskurs 6 och utifrån rekommendation från smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer elever i årskurs 6 på Öjaby skola ha distansundervisning under perioden den 26 maj till 2 juni 2021.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån.

Övriga årskurser fortsätter med närundervisning på skolan som vanligt, då vi inte har en omfattande smittspridning där.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin Chromebook från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta rektor, så ser vi över en lösning för just er.

Om elev behöver hämta något skolmaterial på skolan för att delta i undervisningen, kontakta lärare eller rektor.

Vad gäller kring mat?

Under distansundervisningen kommer elever kunna beställa och hämta ut kylda/frysta matlådor. Det kommer finnas avhämtningsplatser vid Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum i Växjö samt i Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult och Rottne.

Beställning av matlådor sker en e-tjänt Länk till annan webbplats. och ska göras senast kl. 12 den 26 maj för uthämtning torsdag 27 maj mellan kl. 11-15. Länken kommer också att läggas upp på skolans hemsida. I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Det är möjligt att hämta upp till fem portioner vid samma tillfälle. Exakta platser och utlämningstider hittar ni också i länken ovan.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta lärare eller rektor som förmedlar vidare kontakter.

Omdet finnseleversom harsärskilda skälföratt vistasiskolankommer deatt kunnagöra det underperiodenmeddistansundervisning.Beslutomdetta fattasav rektorochberördaelever och vårdnadshavarekontaktasavrespektive lärare.

Nu hjälps vi åt

Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Uppmana barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt och avstå gärna från fritidsaktiviteter.

Vid sjukdom ber vi er rapporterar in detta till skolan och att kontakt tas med hälso- och sjukvården för testning vid infektionssymtom. Om elev får positivt svar på PCR-test för covid-19 ber vi er meddela skolan. Det är aktuellt smittläge för elever och personal som avgör om eleverna kan återgå till närundervisning den 3 juni 2021.

Om ni önskar mer information hänvisar vi er till rektor.

Kontakter

Senast uppdaterad: 16 februari 2022