Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förlängd distansundervisning för årskurs 6

Som vi tidigare kommunicerat till er har elever i årskurs 6 på Öjaby skola distansundervisning för att bryta smittkedjan av covid-19-fall. Beslutet gällde initialt till och med till imorgon 2 juni 2021 och förlängs nu till och med fredag 4 juni.

För att säkerställa att smittkedjan på skolan till fullo brutits och att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan sin sista skolvecka i åk 6 förlängs distansundervisningen för dessa elever till och med fredag 4 juni 2021. Det innebär att om inget oförutsett sker kan samtliga elever återvända till närundervisning på måndag 7 juni. Mer information om när vi kan påbörja närundervisning på skolan igen kommer på fredag 4 juni.

Under tiden skolan har distansundervisning vädjar vi till er att verkligen begränsa umgänge utanför närmaste kretsen och avstå från gemensamma aktiviteter/träningar så att eleverna i klassen inte möts. Om ditt barn blir sjuk under distansundervisning anmäl till skolan och om barnet testats positiv för covid-19 ber vi er även anmäla detta till skolan.

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 juni 2021