Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Förskoleklass

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Förskoleklass är en frivillig skolform som bedrivs i skolan under 525 timmar per läsår under skolans läsår och är kostnadsfri. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbetar och/eller studerar eller är aktivt arbetssökande. Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk.

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under året får i mitten av januari månad ett brev från utbildningsförvaltningen som innehåller information om hur skolvalet går till. Om du vill ansöka om en annan skola än den reserverade skolan under läsåret, kontakta skolans rektor.

Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik.

För att veta mer om skolorna, dess profilering, pedagogisk inriktning, matsedlar, nyheter med mera, gå till skolornas hemsidor i länken längst ner på sidan eller klicka på länkarna till höger.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Förskola och skola