Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Östregårdskolan

Östregårdskolan har ett stort fokus på elevhälsa och arbetar aktivt med elevernas trivsel på skolan, men också på sociala medier. Vårt långsiktiga mål är att höja elevernas motivation för skolarbete genom att öka elevernas delaktighet och ha en hög kvalitet på undervisningen. Skolan har ett tematiskt arbetssätt som löper årsvis och hela skolan deltar i samma tema.