Östregårdskolan

Östregårdskolan har ett stort fokus på elevhälsa och arbetar aktivt med elevernas trivsel på skolan, men också på sociala medier. Vårt långsiktiga mål är att höja elevernas motivation för skolarbete genom att öka elevernas delaktighet och ha en hög kvalitet på undervisningen. Skolan har ett tematiskt arbetssätt som löper årsvis och hela skolan deltar i samma tema.

Kontakt

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö