Distansundervisning för årskurs 5 på Östregårdskolan

På grund av en utökad smittspridning och efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kronoberg kommer elever i årskurs 5 på Östregårdskolan ha distansundervisning under perioden 2 till 7 december 2021.

Skolledningen rekommenderar elever med symtom i berörd årskurs att testa sig för covid-19 med PCR-test hos Region Kronoberg och meddela skolan om testet är positivt.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Övriga årskurser fortsätter med närundervisning på skolan som vanligt, då vi inte har en omfattande smittspridning där.

Hur kommer det fungera?

Distansundervisningen är organiserad utifrån att varje enskild elev följer ordinarie schema och kopplar upp sig via sin Chromebook från sitt hem. Om eleven saknar uppkoppling i hemmet kan ni kontakta med respektive klassföreståndare, så ser vi över en lösning för just er.
Om elev behöver hämta något skolmaterial på skolan för att delta i undervisningen, kontakta klassföreståndare.

Vad gäller kring mat?

Beställning av matlådor sker via e-tjänst senast klockan 12.00 vardag före avhämtning.

I e-tjänsten anges önskad hämtningsplats samt eventuellt behov av specialkost. Det är möjligt att hämta upp fem portioner vid samma tillfälle. Exakta platser och utlämningstider hittar ni i e-tjänsten. Mat för avhämtning är kall eller fryst.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta mentor/klassföreståndare som förmedlar vidare kontakter.
Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive mentor/ klassföreståndare.

Nu hjälps vi åt

Under den tid som beslutet gäller förväntar vi oss att eleven bedriver sina studier utifrån skolans schema i realtid samt att eleverna håller social distans. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att ni håller era barn hemma under denna period. Uppmana barnen att inte träffa andra utanför familjen mer än absolut nödvändigt och avstå gärna från fritidsaktiviteter.

Vid sjukdom ber vi er rapporterar in detta till skolan och att kontakt tas med hälso- och sjukvården för testning vid infektionssymtom. Om elev får positivt svar på PCR-test för covid-19 ber vi er meddela skolan. Region Kronoberg rekommenderar inte användning av snabbtest/egenprovtagning då de testerna inte har samma säkerhet som PCR-test.

Det är aktuellt smittläge för elever och personal som avgör om eleverna kan återgå till närundervisning den 8 december 2021.

Om ni önskar mer information hänvisar vi er till klassföreståndare eller skolledningen.

Kontakter

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

  Övrigt

Senast uppdaterad: 16 februari 2022