Om Östregårdskolan

Östregårdskolan är en F–6-skola med cirka 300 elever, belägen på Staglaberget med utsikt över Växjösjön.

Skolan har ett stort fokus på elevhälsa och arbetar aktivt med elevernas trivsel på skolan, men också på sociala medier. Vårt långsiktiga mål är att höja elevernas motivation för skolarbete genom att öka elevernas delaktighet och ha en hög kvalitet på undervisningen. Skolan har ett tematiskt arbetssätt som löper årsvis och hela skolan deltar i samma tema.

Musikprofil

Östregårdskolan har en väl inarbetad musikprofil som går som en röd tråd genom verksamheten. Våra elever får musikundervisning av välutbildade musiklärare vid två tillfällen i veckan. Vi har även musiksamlingar varje månad, då hela skolan deltar, sjunger tillsammans och eleverna uppträder i olika konstellationer. Varje läsår har vi en stor konsert, Vårscen, där alla elever framträder. Vart tredje år ordnar vi en större konsert med olika teman, till exempel melodifestival där klasserna får skriva och framföra sina egna bidrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Förskola och skola