Fritidshem

Östregårdskolan har fyra fritidshemsavdelningar som är kopplade till olika årskurser.

För att främja gemenskap och skapa en vi-känsla genomför vi gemensamma aktiviteter under läsåret, såsom ”Scenen är din”, ”Östregårdsloppet” och lovverksamhet. Vår verksamhet bygger mycket på att vara ute, där syftet är att öka elevernas kreativitet och samarbete. Vi har en skolgård och närmiljö som ger bra förutsättningar till verksamhet utomhus. Personalen på fritidshemmen har en hög kompetens och följer eleverna under hela deras skoldag.

Fritidshemmen är öppna kl. 06:30-18:30. Vi öppnar och stänger tillsammans på Östregårds förskola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Förskola och skola