Fritidshem

Östregårdskolan har fyra fritidshemsavdelningar som är kopplade till olika årskurser.

För att främja gemenskap och skapa en vi-känsla genomför vi gemensamma aktiviteter under läsåret, såsom ”Scenen är din”, ”Östregårdsloppet” och lovverksamhet. Vår verksamhet bygger mycket på att vara ute, där syftet är att öka elevernas kreativitet och samarbete. Vi har en skolgård och närmiljö som ger bra förutsättningar till verksamhet utomhus. Personalen på fritidshemmen har en hög kompetens och följer eleverna under hela deras skoldag.

Fritidshemmen är öppna kl. 06:30-18:30. Vi öppnar och stänger tillsammans på Östregårds förskola.

Kontakter

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022