Så här arbetar vi på Östregårdskolan

Med fokus på bättre studiero och ökad nyfikenhet är det elevernas upplevelse och resultat av att uppnå det, som är viktigast för oss. Vi jobbar i arbetslag tillsammans med eleverna för att skapa detta.

Vi jobbar med elevers rättigheter och ansvar, i våra trivselregler framgår tydligt vad man kan förvänta sig som elev hos oss, men också vilka skyldigheter man har för att vi ska få en bra arbetsmiljö tillsammans.

Vårt mål är att eleverna ska röra sig mycket och vara aktiva på rasterna, vi har en personal som ansvarar för rastaktiviteter på förmiddagarna tillsammans med våra rastfaddrar. I musikprofilen har vi en struktur med återkommande konserter, melodifestivaler mm i en 3 års-cykel.

Elevhälsan
På Östregårdskolan satsar vi på att ha en stark elevhälsa på skolan, som träffar alla årskurser med en tät intervall i elevhälsomöten. Där jobbar vi förebyggande och tillsammans med all personal och dessa möten föregås alltid av att eleverna svarar på en enkät hur det upplever att det fungerar i klassen.

Kurator och psykolog finns att tillgå i vårt övergripande team i Östra området som vi tillhör.

Om ni är nyfikna på mer information om vår skola är ni alltid välkomna att höra av er eller besöka oss.

Kontakta Östregård.

Kontakter

 • Östregårdskolan

  Expedition

  0470-439 74

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Brunnsvägen 2, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Östregårdskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 9 november 2021