Om Växjö resursenhet

Växjö kommun har en resursenhet som tar emot elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd. Växjö resursenhet består av två enheter, Sofieberg resursenhet och Hollstorp resursenhet.

Enheter

Sofieberg resursenhet

Enheten är positionerad på Hamplyckevägen på Norr och har som uppdrag att ta emot grundskoleelever i årskurs 1-9 inom autismspektrum. Enheten har hög lärartäthet för att på bästa sätt tillmötesgå elevernas behov av särskilt stöd. Enheten tar endast emot elever från de kommunala skolorna.

Hollstorp resursenhet

Enheten är belägen på Högstorps skola. Den har som uppdrag att ta emot grundskoleelever i årskurs 1-9 med neuropsykiatriskt funktionshinder eller andra särskilda behov. Enheten har hög lärartäthet för att på bästa sätt tillmötesgå elevernas behov av särskilt stöd. Enheten tar endast emot elever från de kommunala skolorna.

Sjukhusskolan

Barn och ungdomar som är sjuka har rätt att få hjälp med sitt skolarbete under den tid som de är inskrivna på sjukhuset. I Kronoberg erbjuds grundskola årskurs 1-9 och frivillig gymnasieskola i gemensamma lokaler på centrallasarettet.

Uppdrag

Resursenhetens uppdrag vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är därför en del av den ordinarie verksamheten. På resursenheten ska eleven utvecklas och ges mer individuella förutsättningar vad gäller mål i styrdokumenten. Resursenheten är en särskild undervisningsgrupp där hänvisningsskolans rektor fattar beslut om placering och elevens tillhörighet till hänvisningsskolan förändras inte. Eleven kan utifrån sina behov delta på vissa lektioner eller aktiviteter tillsammans med sin ordinarie klass. Eleven kan ibland delta i en annan elevgrupp för att vara med i en större grupp och få fler sociala relationer. Eleverna erbjuds individanpassad undervisning utifrån sina behov. Målet är att eleven ska återgå till den ordinarie klassen/skolan vilket innebär att resursenheten arbetar för nära och goda kontakter med respektive hänvisningsskola under hela placeringstiden.

Målgrupp

Resursenheten vänder sig till elever som i hög grad har behov av anpassning för att nå uppställda mål och inte tillfredsställande kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen på hänvisningsskolan.

Antagning

  • Förfrågan om plats och möjlighet att gå på resursenhet avgörs av grundskolans rektor.
  • Rektor för grundskolan fattar, i samverkan med rektor på resursenheten, beslut om möjlighet att bli inskriven.
  • Efter samråd med vårdnadshavarna fattar elevens rektor på hänvisningsskolan belsutet om skolgång på resursenhet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Förskola och skola