Sjukhusskolan

Barn och ungdomar som är sjuka har rätt att få hjälp med sitt skolarbete under den tid som de är inskrivna på sjukhuset eller på dagvården.

I Kronoberg erbjuds grundskola årskurs 1–9, grundsärskola samt frivillig gymnasieskola i gemensamma lokaler på centrallasarettet. Undervisningen anpassas efter elevens hälsotillstånd. Sjukhusskolan samarbetar med elevens vanliga skola för att eleven så smidigt som möjligt ska kunna återvända till sin hemskola efter sjukhusvistelsen. Det är alltid bäst om eleven har med sig sina egna läroböcker.

Lärarna är anställda i Växjö kommun och har specialpedagogisk utbildning. Förutom undervisning träffar de elever, föräldrar, vårdpersonal samt sköter kontakten med hemskolan.

Vi vill:

 • vara en länk mellan elev och hemskola
 • ge eleven kontinuitet i inlärningen
 • stimulera och motivera eleven
 • anpassa undervisningen till eleven
 • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
 • minska oron inför det fortsatta skolarbetet.

Kontakt

 • Växjö resursenhet

  Kontaktcenter

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Sofieberg resursenhet
  Hamplyckevägen 2, Växjö

  Hollstorp resursenhet

  Högstorpsvägen 149, Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Förskola och skola