Föräldraförening

Skolan har en skolrådsgrupp som består av minst en föräldrarepresentant från varje klass samt representanter från skolledningen. Föräldrarepresentanterna utses vid läsårets första klassmöte.

Skolrådsgruppen fungerar som en rådgivande instans och länk mellan skola och hem. Gruppen träffas en till två gånger per termin för att informera om och diskutera aktuella händelser, aktiviteter och frågeställningar i syfte att utveckla verksamheten och skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola