Föräldraförening

Skolan har en skolrådsgrupp som består av minst en föräldrarepresentant från varje klass samt representanter från skolledningen. Föräldrarepresentanterna utses vid läsårets första klassmöte.

Skolrådsgruppen fungerar som en rådgivande instans och länk mellan skola och hem. Gruppen träffas en till två gånger per termin för att informera om och diskutera aktuella händelser, aktiviteter och frågeställningar i syfte att utveckla verksamheten och skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.

Kontakter

 • Vederslöv skola

  Expedition

  0470-79 68 60

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kinnevadsvägen 14, Vederslöv

  Postadress

  Växjö kommun Vederslöv skola Box 1222, 351 12 Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola