Om Vederslöv skola

Vederslöv skola är en skola för alla, där varje elev känner trygghet, får utrymme för sin kreativitet och behåller sin naturliga vetgirighet. Hos oss får varje elev möjlighet att utveckla sina intressen och starka sidor men får också möta nya och okända utmaningar. Varje individ utvecklar sina kunskaper, förmågor och sin sociala kompetens maximalt.

Vederslöv skola är en F–6-skola med cirka 140 elever. I årskurs F–3 går elever som bor i Vederslöv och dess omnejd. I årskurs 4–6 går både lever från Vederslöv, Kalvsvik och Tävelsås upptagningsområde. Skolan ligger vackert beläget vid Vederslövssjön, cirka 15 kilometer söder om Växjö.

På Vederslöv skola får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor för att på bästa sätt ta sig an och möta framtiden. Skolan präglas av en trygg, kreativ och engagerande lärandemiljö. Värdegrundsorden ”kreativitet”, ”trygghet” och ”vetgirighet” är byggstenar i verksamheten och ska genomsyra allt arbete. Vi arbetar aktivt med värderingsövningar i klasser och olika i gruppkonstellationer. Trygghetsvandringar samt samtal om trygghet och trivsel genomförs kontinuerligt på klassråd och elevråd. Arbetet följs bland annat upp med en skolgemensam enkät, såväl höst som vår. Vi tror på varje elevs förmåga till lärande, ställer krav och har positiva och höga förväntningar. Undervisningens innehåll är stimulerande, varierande och av god kvalité.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola