Fritidshem

Vederslöv skola har en fritidshemsavdelning som tar emot elever från förskoleklass och uppåt.

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera förskoleklass och skola både tids- och innehållsmässigt för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevens utveckling och lärande. Verksamheten vilar på en god balans mellan elevernas fria val, spontan lek och inslag som är planerade och förberedda av pedagogerna.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vi utnyttjar även vår närhet till naturen och förlägger gärna aktiviteter utomhus.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Relaterade länkar

Kontakter

 • Vederslöv skola

  Expedition

  0470-79 68 60

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kinnevadsvägen 14, Vederslöv

  Postadress

  Växjö kommun

  Vederslöv skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 november 2021