Att välja förskoleklass och årskurs sju

Du som vårdnadshavare kan göra ett aktivt val av skola om ditt barn ska börja förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs sju och går på en skola där den årskursen inte finns. Skolvalet gäller för kommunala skolor i Växjö kommun. Valet av skola till förskoleklass och årskurs sju går att göra från mitten av januari 2021. Mer information kommer.

Skolvalet öppnar i januari och är öppen i 14 dagar. Information kommer att skickas med post till alla vårdnadshavare som har möjlighet att göra ett skolval.

Förskoleklass

Om ditt barn ska börja kommunal förskoleklass höstterminen 2021 har du möjlighet att göra ett skolval för ditt barn. Du kommer att få hem ett brev med information och inbjudan till skolvalet i samband med att skolvalet öppnar i januari 2021.

Årskurs sju

Om ditt barn ska börja årskurs sju till hösten 2021, och om den årskursen inte finns på skolan ditt barn går idag, har du möjlighet att göra ett skolval för ditt barn. Du kommer att få hem ett brev med information och inbjudan till skolvalet i samband med att skolvalet öppnar i januari 2021.

Skolövergångar

Om ditt barn går på en skola som inte har den följande årskursen har barnet i vissa fall en garanterad plats på en viss skola med den efterföljande årskursen. Som exempel har en elev som går i årskurs 3 på Dädesjö skola en garanterad plats på Braås skola i årskurs 4. Som ytterligare ett exempel har en elev i årskurs 5 på Bäckaslövskolan en garanterad plats på Elin Wägnerskolan i årskurs 6, eftersom Bäckaslövskolan inte har årskurs 6.

Klicka på plustecknet här nedanför för att se en fullständig lista över nuvarande skola, och den mottagande skolan där barnet har en garanterad plats.

Från skola - till skola

Bäckaslövskolan - Elin Wägnerskolan
Dädesjö skola - Braås skola
Kalvsvik skola - Vederslövs skola
Lammhults skola F-3 - Lammhults skola 4-9
Pär Lagerkvistskolan F-6 - Pär Lagerkvistskolan 7-9
Tolg skola - Söraby skola
Tävelsås skola - Vederslövs skola
Ulriksbergskolan - Elin Wägnerskolan
Uråsa skola - Ingelstad skola
Ör skola - Pär Lagerkvistskolan F-6

Vilka skolor finns med i skolvalet?

Det är bara de kommunala skolorna som ingår i skolvalet. På sidan Hitta och välj grundskola finns alla kommunala grundskolor så att du lätt ska kunna hitta dem och kunna komma vidare till skolans webbsida för mer information om skolan.

Söka till fristående skola

Ska du söka en fristående skola berörs du inte av skolvalet och behöver inte göra något val i e-tjänsten. Däremot önskar vi att vårdnadshavare meddelar oss på info@vaxjo.se att man inte vill ha plats i kommunal skola. Observera att om barnet inte får plats på den sökta fristående skolan och inte heller gjort något val till en kommunal skola, får placering på en kommunal skola där det finns platser kvar.

Om ett barn går i årskurs sex på en skola där det finns en årskurs sju, måste de ändå göra ett skolval?
Ditt barn har laglig rätt att gå kvar, så vi kommer inte att placera barnet på någon annan skola om de inte själva vill det. Du får gärna göra ett skolval i e-tjänsten oavsett om barnet ska gå kvar eller inte. Görs inget val behandlas det som att barnet ska gå kvar på skolan.

Hur söker man till Växjö International Baccalaureate grundskola eller Fagrabäckskolans natur- och teknikinriktning?

Ansökan till Växjö International Baccalaureate grundskola eller Fagrabäckskolans natur- och teknikinriktning görs på samma sätt som till övriga kommunala skolor; urvalet sker genom lottning. Anledningen till att lottning används är att alla elever ska ha samma möjlighet att komma in på de här skolorna, oavsett var i kommunen man bor.

Alla elever som uppfyller avståndskriterierna och får plats på Växjö International Baccalaureate grundskola eller Fagrabäckskolans natur- och teknikinriktning beviljas skolskjuts som om det hade varit deras skolskjutsskola.

Om du inte gör ett aktivt val

Ditt barns folkbokföringsadress är inte automatiskt knutet till en viss skola. Det innebär att om du som vårdnadshavare inte gör att aktivt val kommer ditt barn att placeras på en skola i närheten av hemmet, men det är inte säkert att det blir den närmaste. Det beror på att ditt barn kommer att få plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån deras önskemål. Det har också betydelse var ni bor i förhållande till de skolor som har platser kvar.

Saknar du e-legitimation?

Om du inte har e-legitimation kommer det att finnas möjlighet att göra skolvalet på en pappersblankett. Det kommer också att erbjudas hjälp att göra skolvalet med hjälp av ombud. Pappersblankett kan du få på ditt barns nuvarande skola eller förskola, eller på utbildningsförvaltningens informationsträff om skolvalet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola