Regler för placering i förskoleklass och grundskola

Det går inte att på förhand se eller garantera att ditt barn kommer att få plats på den skola som du som vårdnadshavare har valt. Om du får en plats beror på hur många som söker till din valda skola och var ditt barn bor i förhållande till skolan.

Om en skola får flera sökanden än vad det finns platser, så placeras barnen efter syskonförtur (gäller ej årskurs sju) och relativ närhet.

Turordning vid fler sökande till en skola än det finns platser

Om fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har plats för kommer platserna att fördelas i den här ordningen:

  1. Elev med skyddade personuppgifter.
  2. Syskonförtur - elev vars syskon höstterminen 2021 börjar F-klass eller åk 1–3 i sökt skola (gäller ej för de som söker till årskurs 7).
  3. Elev med längst relativa närhet.
  4. Lottning.

Skolskjuts

Vilken skolskjutsskola ditt barn tillhör kommer du att se när du du loggar in i E-tjänsten Mitt Skolval. Det är till den skolan ditt barn kan få skolskjuts om ni uppfyller kriterierna för skolskjuts. Alla blir tilldelade en skolskjutsskola även om man inte är berättigad till skolskjuts.

Om det primära för er är att få skolskjuts så bör man enbart söka till sin skolskjutsskola. Om man inte får plats i sin skolskjutsskola och kommunen placerar en i en annan skola är man per automatik berättigad skolskjuts (om man uppfyller kriterierna för skolskjuts).

Regler för placering till Växjö International Baccalaureate grundskola eller Fagrabäckskolans natur- och teknikinriktning

Ansökan till Växjö International Baccalaureate grundskola eller Fagrabäckskolans natur- och teknikinriktning görs på samma sätt som till övriga kommunala skolor; urvalet sker genom lottning. Anledningen till att lottning används är att alla elever ska ha samma möjlighet att komma in på de här skolorna, oavsett var i kommunen man bor.

Alla elever som uppfyller avståndskriterierna för skolskjuts och får plats på Växjö International Baccalaureate grundskola eller Fagrabäckskolans natur- och teknikinriktning beviljas skolskjuts som om det hade varit deras skolskjutsskola.

Elin Wägner

De elever som går årskurs 6 på Elin Wägner är garanterade en plats i årskurs 7 på samma skola. De behöver endast göra ett skolval om de vill gå på en annan skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2021
Förskola och skola