Sök skola i skolvalet - ansökan steg för steg

Skolvalet är för dig som har barn som ska börja förskoleklass och barn som ska börja årskurs sju och går på en skola där den årskursen inte finns.

Tips innan du ansöker

Ansökan - välj skolor

  • Du gör skolvalet i Växjö kommuns e-tjänst för skolvalet - Mitt skolval som öppnar 15 januari.
  • Välj fler än en skola och börja med den skola du önskar i första hand, sedan den skola du önskar i andra hand, och så vidare. Du kan välja vilken kommunal skola du vill, förutsatt att skolan erbjuder den årskurs du ansöker om.

Ändringar i ansökan

Under tiden som skolvalet är öppet kan du när som helst ändra din ansökan. När skolvalet har stängts går det inte att göra några ändringar.

Om du eller ditt barn saknar svenskt personnummer behöver du göra skolvalet på en blankett där du skriver in barnets första sex siffror (barnets födelseår, -månad och -datum). Du behöver också skicka med ett personbevis eller en kopia på ett utländskt pass eller liknande för att styrka ditt barns identitet. Blanketten kan du få på utbildningsförvaltningens informationsmöte, men den finns också på www.vaxjo.se under Självservice, e-tjänster och blanketter.

Om vårdnadshavare inte har svenskt personnummer behöver vi vårdnadshavarens sex första siffror på blanketten (däremot inte samordningsnummer eller liknande.)

Skicka in ansökan

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera ansökan. Det betyder också att ni båda måste vara överens om valet av skola. Om du är ensam vårdnadshavare kan du själv göra skolvalet och skicka in ansökan.

Om ett barn bor växelvis på två adresser utgår vi från folkbokföringsadressen. Är inte vårdnadshavarna överens om valet av skola placeras barnet i närheten av sin folkbokföringsadress. Om folkbokföringsadressen ska ändras gör vårdnadshavarna denna ändring via skatteverket.

Bekräftelsemejl

När du har gjort ditt val och ansökan är godkänd kommer du att få ett bekräftelsemejl.

E-tjänsten Mitt skolval stängs i samband med att skolvalsperioden avslutas. Eventuella önskemål som lämnas till utbildningsförvaltningen efter skolvalsperioden kommer inte att hanteras. Ditt barn kommer då att placeras på en skola i närheten av hemmet, fast det är inte säkert att det blir den närmsta skolan. Det beror på att ditt barn kommer att få plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats utifrån vårdnadshavarnas önskemål.

Besked om placering

Meddelande om placering skickas till vårdnadshavare i april och skickas ut med vanlig post.

Klassplacering

Det är skolan som sköter klassplacering, eller klassindelning.

Nyinflyttad? Här finns information om hur du ansöker om grundskola

För dig som är nyinflyttad i eller planerar att flytta till Växjö kommun finns kort information om hur du ansöker om grundskola:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola