Principen om relativ närhet

Relativ närhet innebär att alla elever har rätt till en skola i närheten av hemmet, men inte alltid den närmsta. På den här sidan finns mer information om vad relativ närhet betyder för dig som ska välja skola till förskoleklass eller till årskurs sju.

I korthet innebär relativ närhet att alla elever har rätt till en skola i närheten av hemmet, men inte alltid den närmsta. Relativ närhet används för att ingen elev ska få orimligt långt till skolan. Om antalet sökanden överstiger antal platser i en skola får den elev med längst relativ närhet platsen.

Illustration som visar ett exempel på relativ närhet

Relativ närhet - så här räknar vi

Relativ närhet betyder att man jämför varje elevs avstånd från folkbokföringsadressen till den önskade skolan, med andra elevers motsvarande avstånd. Det som mäts är avståndet från elevens folkbokföringsadress till den önskade skolan och den närmsta alternativa skolan. När vi på utbildningsförvaltningen mäter avståndet mäter vi den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen. Som hjälp med avståndsmätningen har vi ett särskilt IT-system. Syftet med relativ närhet är att alla elever ska få placering på en skola nära hemmet i Växjö kommun, även om det inte är skolan som ligger allra närmast.

Ett högt värde för relativ närhet innebär att eleven har långt till den alternativa skolan. Vilket värde för relativt närhet som krävs för att få plats på en viss skola kan variera mycket, beroende på hur många som önskat plats på skolan och var dessa elever bor.

Exempel

Om det är två barn som har önskat placering på samma skola men bara ett av dem kan få plats, är det barnet som har längst relativt avstånd till den närmaste alternativa skolan som har rätt till platsen.

  • Elev 1 och 2 har valt samma skola.
  • Elev 1 har 700 meter till den valda skolan, och 850 meter till sin närmaste alternativa skola.
  • Elev 2 har 500 meter till den valda skolan, och 600 meter till sin närmaste alternativa skola.
  • Den relativa närheten för elev 1: 850-700=150
  • Den relativa närheten för elev 2: 600-500=100

Resultat: Det blir elev 1 som har rätt till platsen eftersom elev 1 har längre till sin alternativa skola än vad elev 2 har.

Varför används relativ närhet?

Relativ närhet används för att ingen elev ska få orimligt långt till skolan.

Senast uppdaterad: 17 november 2021