Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Skolval till förskoleklass och till årskurs 7 brukar göras under en period från mitten av januari till mitten av februari och valet är för det kommande läsåret.

Skolvalet börjas med att du som vårdnadshavare till ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten får ett utskick med post. Utskicket brukar göras i början av januari och det innehåller ett erbjudande om en skola för ditt barn. Vilken skola som erbjuds avgörs av ditt barns folkbokföringsadress. Om du vill ha den erbjudna skolan behöver du inte göra något. Det är bara om du vill önska en annan skola än den erbjudna som som du behöver svara under tiden för skolvalet, som brukar vara från mitten av januari till mitten av februari (de exakta datumen kan variera). När skolvalet är klart kan du som vårdnadshavare logga in med e-legitimation i en skolvalsportal för att se ditt barns placering. Placeringsbeskedet brukar också skickas hem med vanlig post. Om båda vårdnadshavarna bor på samma adress skickas ett brev, i annat fall ett brev till vardera vårdnadshavaren.

Om du vill ändra ditt barns skolplacering, ska du använda dig av blanketten Önskemål om skolbyte, som finns på E-tjänster och blanketter för förskola och skola. Kontaktuppgifter till de olika skolorna finns under rubriken Grundskolor, i menyn till höger. Information om alla skolor hittar du på www.vaxjo.se/grundskolorlänk till annan webbplats.

Information om skolvalet 2019

Skolvalet var öppet från 15 januari till 15 februari och om du som vårdnadshavare önskade annan skola än den ditt barn erbjöds behövde du svara under den perioden. Erbjudande tillsammans med mer information skickades ut till vårdnadshavare inför skolvalet, i början av januari. Vilken skola som erbjöds avgörs av barnets folkbokföringsadress. Om du ville ha den erbjudna skolan behövde du inte göra något.

Tidplan - så här går skolvalet till

  • 11 januari (cirka) – utskick till vårdnadshavare för barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7.
  • 15 januari - 15 februari – skolvalet är öppet.
  • 31 januari – påminnelse skickas ut via e-post till de vårdnadshavare som ännu inte har gjort skolvalet.
  • Mars – arbete pågår med placeringar utifrån skolvalet.
  • Slutet av mars – placeringsbesked skickas ut med post, vårdnadshavare kan då även logga in i skolvalsportalen för att se sitt barns placering.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2019