Syskonförtur i förskoleklass och grundskola

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 på den valda skolan.

Med syskon menas barn som bor i samma hushåll och är folkbokförda i hushållet oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett om barnen har samma vårdnadshavare eller inte. Syskonförtur kan också åberopas om syskon är folkbokförda på olika adresser.

Vanliga frågor om syskonförtur

Mitt barn som ska börja förskoleklass har en halvbror som ska börja 3:an, gäller syskonförturen?

Ja, syskonförtur gäller om barnen bor och är folkbokförda på samma adress.

Mitt äldsta barn ska börja 4:an och mitt yngsta barn ska börja förskoleklass, gäller syskonförturen då?

Nej, syskonförturen gäller bara för de barn som ska börja i förskoleklass och som har syskon som går i högst årskurs 2 det läsår ansökan gäller. Tänk också på att du måste ha valt den aktuella skolan för att syskonförturen ska gälla.

Mitt barn ska börja förskoleklass och har syskon i årskurs sju. Gäller syskonförtur då?
Nej. Syskonförtur gäller inte för årskurs sju.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019