Val av skola 2021

För de barn och elever som hösten 2021 ska börja förskoleklass eller årskurs 7 uppmanas ett skolval att göras. Skolvalet öppnas i mitten av januari och görs av vårdnadshavare med e-legitimation.

Varje elevs ansökan prövas individuellt mot de riktlinjer Växjö kommun har och antalet platser på en skola är fastställt utifrån en kapacitetsberäkning sett till ventilation, yta, brandskydd och utformning av lokalerna.

Regler för placering i förskoleklass och grundskola

Valet av skola görs av vårdnadshavare med BankID via www.mittskolval.se,länk till annan webbplats

Har du synpunkter på hanteringen av skolvalet så lämnar du det via vår webbplats. Är du inte nöjd med placeringen kan du ansöka om skolbyte.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Frågor och svar om skolvalet

Frågor och svar om val av skola 2020 (kommer uppdateras hösten 2020)

För de barn och elever som började förskoleklass och årskurs 7 hösten 2020 gjordes skolvalet mellan den 15 januari och 16 februari 2020. Placeringsbeskeden skickades ut 27 mars via brev från www.mittskolval.selänk till annan webbplats.

Vad som gäller för dig som går på eller ska söka en fristående skola återkommer vi med information om vad som gäller för 2021. Inför detta läsår behövdes inget skolval göras i Mitt skolval men det kan komma att ändras inför skolvalet 2021.

Vi önskar att vårdnadshavare meddelar oss att man inte vill ha plats i kommunal skola, om man ska börja i en privat förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2021. Skicka e-post till info@vaxjo.se.

Förändringen av skolvalet

Utbildningsnämnden beslutade 2019 att genomföra en förändring för de barn och elever som ska börja förskoleklass och årskurs 7. Förändringen är att upptagningsområdena förvinner och vårdnadshavare uppmanas att göra ett val om vilken skola barnet önskas placeras i.

Förändringen gjordes för att du som vårdnadshavare ska få ökade möjligheter att påverka vilken skola ditt barn ska gå i. Förändringen syftar till ökad valfrihet och ökad rörlighet.

Att upptagningsområdena försvinner innebär att ingen elev på förhand kan garanteras en plats i en specifik skola och placeringarna kommer i första hand att ske efter önskat val och därefter syskonförtur (om de har syskon F-3) och relativ närhet. Syskonförtur gäller inte för de elever som söker till årskurs 7.

Se vilka kommunala grundskolor du kan välja mellan

För att underlätta skolvalet kan du titta i en sammanställning över alla kommunala grundskolor i Växjö.

Kommunala grundskolor i Växjö kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2020
Förskola och skola