Sfi - svenskundervisning för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

Du hittar information om svenskundervisning för invandrare och vilka kurser du kan läsa på sidan: Utbildningar för vuxna/Sfi - svenskundervisning för invandrare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2019
Förskola och skola