Yrkeshögskola

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning, där du får kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete på en arbetsplats.

Vilka utbildningar som finns beror på vilka yrken det finns behov av på arbetsmarknaden. Utbildningarna utvecklas i nära samarbete med det regionala näringslivet i branscher där det behövs arbetskraft.

Du som avslutat en yrkeshögskoleutbildning kan få en yrkeshögskoleexamen vid ett års studier eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen vid två års studier.

En del utbildningar avslutas inte med examen. Då får du istället ett utbildningsbevis.

I Växjö kan du läsa yrkesutbildning på Växjölöftets yrkeshögskola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Förskola och skola