Grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte har de kunskaper som motsvarar det man lär sig i grundskolan. De är också till för dig som behöver förbereda dig för att studera på gymnasienivå.

Kurserna på grundläggande nivå läser du i egen takt. Du gör en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och du börjar läsa på den nivå som passar dina förkunskaper. Kurserna motsvarar grundskolans kurser men innehållet är anpassat till vuxna.

Du kan kombinera grundskolekurser med andra kurser och du kan läsa på heltid eller deltid. Om du studerar på heltid måste du räkna med att mycket tid går åt till hemarbete.

Du kan börja dina studier under hela året.

Innan du söker ska du alltid göra en studieplan tillsammans med en studie-och yrkesvägledare.

Vem får läsa grundläggande vuxenutbildning?

Du får grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli, det år du fyller 20 år och saknar de kunskaper som studier på grundskolan ger.

Vad kan jag läsa?

Du kan läsa flera olika kurser. Mer information om innehållet i respektive kurs hittar du till höger.

Ansökan

För att få information om och ansöka till aktuella utbildningar kan du vända dig till Växjölöftet vuxenutbildning.
Telefon: 0470-410 00 (kommunens kontaktcenter)
E-post: studievagledning@vaxjo.se

Du skickar in din ansökan via länken under Relaterade länkar längst ner på sidan.

Betyg

Du får betyg på varje avslutad kurs. Betygsskalan har sex steg F, E, D, C, B och A. Har du inte nått målen för godkänt resultat får du betyget F. Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, kan inte betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

I ett slutbetyg på grundläggande nivå ingår svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. För att få ett slutbetyg krävs att du har minst betyget godkänd i dessa kärnämnen.

Välja utbildningsanordnare

I Växjö väljer du själv hos vilken utbildningsanordnare du vill studera. Alla utbildningsanordnare som erbjuder grundläggande vuxenutbildning är auktoriserade av kommunen.

Svenska

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Svenska som andra språk

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Matematik

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Engelska

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Samhällskunskap

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Religion

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Historia

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Geografi

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Fysik

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer information

Kemi

Utbildningsanordnare - klicka på länken för mer informationn

Biologi

 Hem- och konsumentkunskap

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen


Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Förskola och skola