Gymnasial vuxenutbildning

Du som saknar utbildning eller inte har godkända betyg från gymnasieskolan och vill skaffa dig behörighet till fortsatta studier, som exempel universitetet, kan läsa kurser på gymnasienivå.

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du läsa:


Läs mer på undersidorna i menyn.

Innan du söker ska du alltid göra en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.

Vem får läsa på gymnasienivå?

Från och med 1 juli, det år du fyller 20 år, får du läsa kurser på gymnasienivå eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

Ansökan

För att få information om och ansöka till aktuella utbildningar kan du vända dig till Växjölöftet vuxenutbildning.
Telefon: 0470-410 00 (kommunens kontaktcenter)
E-post: studievagledning@vaxjo.se

Du är också välkommen att besöka oss på Kronobergsgatan 18.

Betyg

Du får betyg på varje avslutad kurs. Betygsskalan har sex steg F, E, D, C, B och A. Har du inte nått målen för godkänt resultat får du betyget F. Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, får inte betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

Vid meritvärdering i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ges betygen följande värden:

  • F = 0
  • E = 10
  • D = 12,5
  • C = 15
  • B = 17,5
  • A = 20.

Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas.

Högskolestudier och ditt betyg

Vuxenutbildningen i Växjö tillhör den nationella betygsdatabasen för högskoleansökan och rapporterar kontinuerligt betyg dit. De är i sin tur knutna till antagning.selänk till annan webbplats

Utländska gymnasiebetyg

Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och Högskolerådet för bedömning av dina betyg. Läs mer på uhr.selänk till annan webbplats

Prövning för att höja betyg

Om du redan har betyget "Godkänt - Väl godkänt" eller "E - B" får du inte läsa kursen igen för att höja ditt betyg, då får du istället göra en prövning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2019
Förskola och skola