Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund.

Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats.

Det finns flera olika lärlingsutbildningar. Du kan läsa om aktuella utbildningar under Relaterade dokument nedtill på denna sida.

Innan du söker ska du alltid kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Förskola och skola