Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningarna är till för dig som vill ha ett yrke, men som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet.

En yrkesutbildning ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta inom ett visst yrke. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och utbildningstiden kan vara olika lång beroende på utbildning.

I Växjö finns flera yrkesutbildningar inom olika områden. Du kan läsa om aktuella utbildningar under Relaterade dokument längst ner på sidan.

Om du läser sfi eller svenska som andra språk kan du läsa vissa yrkesutbildningar samtidigt. Då läser du 50 procent svenska och 50 procent yrkesutbildning. Förkunskapskravet är betyg i Sfi på nivå B.

Innan du söker ska du alltid kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2018
Förskola och skola