Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningarna är till för dig som vill ha ett yrke, men som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet.

En yrkesutbildning ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta inom ett visst yrke. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och utbildningstiden kan vara olika lång beroende på utbildning.

Information

För att få information om aktuella utbildningar kan du vända dig till Växjölöftet vuxenutbildning.
Telefon: 0470-410 00 (kommunens kontaktcenter)
E-post: vuxenutbildningen@vaxjo.se

Du är också välkommen att besöka oss på Kronobergsgatan 18.

Ansökan

Du skickar in din ansökan via vår ansökningswebb och kan också följa den under rubriken Min sida. Det är viktigt att ansökan är komplett när du skickar in den. Det innebär att du ska skicka med tidigare betyg samt ett personligt brev och arbetslivserfarenhet.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund.

Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats.

Du kan läsa alla våra yrkesutbildningar som lärlingsutbildning. För ytterligare information kan du prata med en studie- och yrkesvägledare eller den skola du vill studera hos.

Kombinera din yrkesutbildning med studier i svenska språket

Om du läser sfi eller svenska som andra språk kan du läsa vissa yrkesutbildningar samtidigt. Då läser du 50 procent svenska och 50 procent yrkesutbildning. Förkunskapskravet är betyg i Sfi på nivå B.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Förskola och skola